ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΦΩΤΟΟ Μανώλης Σαριδάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1961. Πατέρας του ήταν ο ζωγράφος Δημήτριος Γ. Σαριδάκης. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας από το 1981 έως και το 1986. Στη δουλειά του, ζητήματα υφής, υλικότητας, επεξεργασίας, ρυθμού καθώς και συμβολικές προεκτάσεις και ερμηνείες επιχειρούν να οδηγήσουν το έργο πέραν από την τυπική περιγραφική απόδοση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Manolis Saridakis was born in Heraklion, Crete in 1961. His father was the painter Dimitrios G. Saridakis.  He studied in the School of Fine Arts of Athens from 1981 to 1986. In his work, questions of color sense, materiality, treatment, rythm as well as symbolic extensions and interpretations attempt to lead the work beyond the formal descriptive output.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements